12 323 62 31 up-board@csi.pl

IoT (Internet of Things) dało producentom sprzętu wiele nowych możliwości. Jednocześnie wywarł większą presję na tworzenie innowacyjnych i bezpiecznych urządzeń w aspekcie łączności między nimi. Zobaczmy jak Microsoft podszedł do tematu IoT.

Windows 10 IoT Enterprise jest systemem dedykowanym dla rozwiązań IoT, pozwalającym na szybkie stworzenie bezpiecznego środowiska pracy urządzeń przy zachowaniu znajomego dla klienta interfejsu.

Windows 10 IoT – rodzaje i różnice

Windows 10 IoT jest systemem o szerokim zastosowaniu pośród urządzeń zarówno przemysłowych jak również komercyjnych. Mowa tutaj nie tylko o dużych systemach komputerowych, ale także o mniejszych urządzeniach jak np. telefony czy elementy inteligentnego budownictwa.

Unifikacja systemu na wielu platformach w tym samym systemie niesie ze sobą dużo korzyści. Pośród tych największych można wymienić:

 • Zmniejszenie kosztów zarządzania i wdrażania nowych urządzeń – ta sama platforma na wszystkich urządzeniach,
 • Oszczędności w tworzeniu i modyfikowaniu aplikacji pod poszczególne urządzenia – zunifikowany system Universal Windows Platform,
 • Wysoki poziom zabezpieczeń urządzeń na poziomie Enterprise-grade.

Same różnice miedzy poszczególnymi dostępnymi wersjami systemów Windows 10 IoT prezentują się następująco:

 Wersja  Enterprise  Mobile Enterprise  Core
 Hardware  32-bit 64-bit  Z UI  Bez UI  Wszystkie
 Procesor  X86 X86  X86 oraz ARM≥600 MHz  X86 oraz ARM≥400 MHz  ARM + X86
 Minimalna pamięć  1 GB 2 GB  512 MB  256 MB  <256 MB
 Minimalna pojemność dysku  16 GB 20 GB  2 GB  2 GB  <2 GB
 Kluczowe właściwości
 • Obsługa aplikacji Win32 oraz Universal Windows App
 • Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami
 • Struktura, łatwość zarządzania oraz obsługi jak w systemach desktopowych
 • Zaawansowane możliwości blokady urządzeń
 • Wszystkie aplikacje Windows 10 są kompatybilne z Windows 10 Mobile oraz oferują zaawansowaną obsługę blokad oraz obsługę wielu użytkowników
 • Brak shell’a,
 • UI customizowane pod konkretne produkty,
 • Pojedyncze aplikacje,
 • Bootowanie prosto do aplikacji.
 Zastosowania
 • Tablety przemysłowe
 • POS
 • Kioski
 • Digital Signage
 • Bankomaty
 • Urządzenia medyczne
 • Urządzenia wytwórcze
 • Mobilne POS
 • Przemysłowe HHT (Hand-Held Terminal)
 • Digital Singnage
 • Inteligentne budownictwo
 • IoT Gateway
 • HMI
 • Urządzenia typu Smart Home
 Cykl życia produktu
 • 15 lat dostępności
 • 10 lat wsparcia dla produktu
 • 5 lat dostępności
 • 5 lat wsparcia dla produktu
 • TBD
 • TBD

 

Windows 10 IoT Enterprise – funkcjonalności

Windows 10 IoT Enterprise jest pełną wersją systemu Windows 10, przystosowaną specjalnie do potrzeb producentów szeroko pojętego sprzętu komputerowego. Urządzenia z systemem Windows 10 IoT pozwalają na wykorzystanie szerokiej gamy aplikacji biznesowych w sposób wyspecjalizowany, niezawodny i bezpieczny, tak aby spełnić wymaganiom przemysłu o krytycznym znaczeniu.

Windows 10 IoT pracuje na urządzeniach 32-bit i 64-bit z chipsetem x86 oraz obsługuje zarówno klasyczne aplikacje (np. Win32, .NET) jak i aplikacje Universal Windows Platform.

 

Granular UX Control+ Tworzenie urządzeń „Tylko do odczytu”

+ Ochrona systemu przed zapisem Assigned Access

+ Obsługa gestów, skrótów klawiszowych oraz innych kombinacji klawiszy

+ Możliwość uruchamiania Universal Windows app po zalogowaniu oraz blokady dostępu do systemu

– Multiuser…

– Remapping przycisków oraz blokady

Bezpieczeństwo+ Zaawansowana ochrona urządzeń

 • Łączność jedynie zaufanych urządzeń peryferyjnych
 • Zabezpieczone urządzenia IoT z TPM

+ Uwierzytelnienia next-gen. – uwierzytelnianie dwuetapowe

+ Ochrona urządzeń – uruchamianie jedynie zaufanych aplikacji o podwyższonej odporności na zagrożenia

Aktywacja

+ Odroczona aktywacja

+ Aktywacja online

– Brak konieczności aktywacji

Obsługa aplikacji+ Universal Windows Platform (UWP)

+ Klasyczne aplikacje Windows

Narzędzia+ Projektant Konfiguracji Obrazów (Image Configuration Designer

+ Assessment & Deployment Kit

AppLocker+ Blokada niechcianych/nieznanych aplikacji

+ Blokada komunikatów systemowych i procesów kontrolnych

Obsługa / Management

+ Obsługa urządzeń mobilnych (MDM)

+ Możliwość blokowania i kontroli aktualizacji aplikacji

+ Możliwość blokady wyrejestrowania

+ Menu kontekstowe

– Bulk provisioning through barcode/nfc/sd card

Obsługa urządzeń peryferyjnych i łączności

+ Zapewniona obsługa detalicznych urządzeń peryferyjnych (skanery kodów kreskowych, kasy fiskalne, terminale płatnicze)

+ Dostęp do typowych złącz przemysłowych (np. GPIO, O2C, PSI) oraz ustawień systemowych (np. zarządzanie zasilaniem, Bluetooth) przez UWP API

+ Dostęp do platformy sterowników (Windows Universal Driver) pozwalający na stosowanie wspólnych i spójnych sterowników dla wszystkich platform

MDM i Zasady grupy+ Blokada powiadomień typu toast

+ Blokada dla urządzeń USB / peryferyjnych w systemie

Shell Launcher+ Możliwość uruchomienia aplikacji systemu Windows po zalogowaniu

+ Blokada skrótów klawiszowych oraz innych kombinacji klawiszy

Embedded Logon+ Blokada elementów interfejsu Windows podczas uruchamiania i wyłączania

+ Blokada elementów interfejsu podczas logowania i wylogowywania

Serwis

– Current Branch (CB)

– Current Branch for Business (CBB)

+ Long Term Servicing Branch (LTSB)

Embedded Boot Experience / Unbranded Screens+ Możliwość umieszczenia niestandardowych elementów interfejsu logowania

 

Universal Windows Platform

W kontekście przydatności i szerokiego zastosowania Windows 10 IoT należy wspomnieć o platformie aplikacji wykorzystywanej przez ten system.

UWP jest narzędziem pozwalającym na tworzenie aplikacji działających na wszystkich urządzeniach wyposażonych w system Windows 10 IoT. Innymi słowami – deweloperzy otrzymali możliwość tworzenia aplikacji współdzielących kod źródłowy dla całego spektrum urządzeń. Sama platforma nie wymusza na twórcy umieszczenia tych samych funkcji dla wszystkich urządzeń ale pozwala na dodawanie funkcji aplikacji działających jedynie z określonymi platformami.

Zastosowanie tej platformy nie wyklucza możliwości wykorzystywania i pisania aplikacji w innych środowiskach. Dzięki wykorzystaniu pomostów (ang. bridges) możliwe jest przeniesienie starszych aplikacji na platformę Windows 10 IoT.

Jak można zauważyć takie rozwiązanie znacznie może ograniczyć problemy ze wdrażaniem aplikacji na urządzenia z systemem Windows 10 IoT a także pozwala na znaczne zmniejszenie czasu potrzebnego do stworzenia aplikacji.

 

Long Time Servicing Branch

LTSB odnosi się do aktualizacji i wsparcia dla systemu Windows. W przypadku oferowanego wsparcia producent zapewnia aktualizacje zwiększające bezpieczeństwo i stabilność z pominięciem aktualizacji aplikacji konsumenckich.

 

Mobile Device Managenet

MDM jest oprogramowaniem służącym do obsługi zdalnego zarządzania urządzeniami przenośnymi. Narzędzie to pozwala na integrację urządzeń z aktualną infrastrukturą sieciową oraz na ich zdalną konfigurację.
Do najważniejszych funkcji MDM należą możliwość wymuszania haseł, tworzenie polityk zarządzania dla grup urządzeń, lokalizowanie, możliwość zdalnej blokady. Wysoki stopień bezpieczeństwa zapewniony jest przez ciągłe aktualizacje i wysoki stopień szyfrowania danych. Wykorzystanie Windows 10 IoT w ogóle urządzeń pozwala na zachowanie wysokiego bezpieczeństwa przy jednoczesnym swobodnym zarządzaniu wszystkimi urządzeniami.

 

Windows 10 IoT jest świetnym rozwiązaniem dla systemów wspierających IoT. Podobnie jak w przypadku poprzednich systemów operacyjnych Embedded firmy Microsoft, CSI jest w stanie przygotować obraz Windows 10 IoT uwzględniając opisane wyżej możliwości tak aby jak najlepiej.


CSI - computer systems for industryCSI Spółka Akcyjna
ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków

up-board@csi.pl
12 323 62 31

CSI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763119, NIP PL6772371515, REGON 122668976, nr BDO: 000003766. Wysokość kapitału zakładowego CSI S.A.: 250 002,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 250 002,00 zł.

Pełna oferta CSI >>