12 323 62 31 up-board@csi.pl
 • 1) 3V3 Power
 • 2) 5V Power
 • 3) GPIO0/I2C_SDA
 • 4) 5V Power
 • 5) GPIO1/I2C1_SCL
 • 6) Ground
 • 7) GPIO2/ADC-input
 • 8) GPIO15/UART_TX
 • 9) Ground
 • 10) GPIO16/UART_RX
 • 11) GPIO3
 • 12) GPIO17/I2S_CLK
 • 13) GPIO4
 • 14) Ground
 • 15) GPIO5
 • 16) GPIO18
 • 17) 3V3 Power
 • 18) GPIO19
 • 19) GPIO6/SPI_MOSI
 • 20) Ground
 • 21) GPIO7/SPI_MISO
 • 22) GPIO20
 • 23) GPIO8/SPI_CLK
 • 24)GPIO21/SPI_CS0N
 • 25) Ground
 • 26) GPIO22/SPI_CS1N
 • 27) GPIO9/I2C0_SDA
 • 28) GPIO23/I2C0_SCL
 • 29) GPIO10
 • 30) Ground
 • 31) GPIO11
 • 32) GPIO24/PWM0
 • 33) GPIO12/PWM1
 • 34) Ground
 • 35) GPIO13/I2S_FRM
 • 36) GPIO25
 • 37) GPIO14
 • 38) GPIO26/I2S_DATAIN
 • 39) Ground
 • 40) GPIO27/I2S_DATAOUT


CSI - computer systems for industryCSI Spółka Akcyjna
ul. Sosnowiecka 89, 31-345 Kraków

up-board@csi.pl
12 323 62 31

CSI Spółka Akcyjna, z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000763119, NIP PL6772371515, REGON 122668976, nr BDO: 000003766. Wysokość kapitału zakładowego CSI S.A.: 250 002,00 zł, wysokość kapitału wpłaconego: 250 002,00 zł.

Pełna oferta CSI >>